Industrieproject 2

A.G. ROOF werd ingeschakeld voor het vervangen van de asbesthoudende beplating van dit gebouw.